top of page

SPLOŠNI POGOJI

Podjetje izdela ponudbo na podlagi pridobljenih podatkov, katere ki jih posreduje naročnik.

S plačilom avansa na poslovni račun podjetja, se šteje da je naročilo s strani kupca sprejeto.

Rok veljavnosti je naveden na ponudbi.

Plačilni pogoji:

     1.20 % predplačilo, 80 % pred montažo

     2. po dogovoru

Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinja.

Dobavni rok je določen s strani podjetja. Dobavni rok  začne teči po vplačilu predplačila, skladno s plačilnimi pogoji.

Dobavni rok se lahko podaljša v primerih:

    Višje sile

    Razlogov na strani kupca

    V primeru naknadnih  sprememb naročila oziroma detajlov in materialov

 

Kupec lahko dvigne in odpelje naročeno blago v lastni režiji, po predhodnem naročilu.

Pred odvozom ga mora pregledati in opozoriti podjetje na morebitne  pomanjkljivosti, kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga dolžan le tega pregledati, ter dobavitelja takoj opozoriti na morebitne napake. V roku 8 dni od prevzema blaga pa mora posredovati pripombe tudi pisno na naslov dobavitelja. Kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

Jamstvo izdelka pokriva kovinske noge in spoje posameznih lesenih delov. Ker je masivni les živ material je dovzeten na spremembe temperature in vlage. Izdelek mora biti ustrezno oddaljen od grelnih teles in ne sme biti izpostavljen preveliki ali prenizki vlagi v zraku, ali veliki spremembi v temperaturi.
Ker ne moremo nadzirati kakšnim vplivom bo izdelek izpostavljen po dobavi za razpoke ali spremembe v lesu, razen na lepljene dele ne moremo nuditi jamstva.   

Vse zahtevke, ki se nanašajo na pravice naročnika iz naslova garancije in vse reklamacijske zahtevke, mora naročnik uveljaviti v pisni obliki Naročnik mora natančno opisati napako, poškodbo oziroma nepravilnosti, ki jo uveljavlja, in priložiti tudi fotografije.

Predmet  reklamacije ne more biti površinska nepravilnost, če ne vpliva na funkcionalnost.

Ko podjetje ugotovi, da je reklamacija upravičena, poda naročniku predlog za rešitev. Načini rešitve reklamacije so odprava napak na izdelku, zamenjava izdelka, izboljšanje  ali izstavitev dobropisa. Podjetje ne upošteva reklamacij zaradi napak, ki so nastale  zaradi neprimerne uporabe in vzdrževanja izdelkov ali nestrokovne montaže s strani naročnika ali tretje osebe. Če je reklamacija upravičena , se jo  podjetje obveže odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.

Na izdelke daje podjetje garancijski rok 12 mesecev od dneva prejetja. Proizvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške odstranil vse morebitne napake oziroma okvare za katere je samo odgovorno.

Garancija ne velja za:

Mehanske poškodbe, odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi, za neprimerno uporabo, čiščenje in vzdrževanje izdelkov.

Les je dar narave, zato raznolikost  v barvi in strukturi površin, ni razlog za uveljavljanje napak oziroma garancije. Les je naravni material, zato so manjša odstopanja tako v barvi, kot v strukturi,  normalen pojav.

Proizvajalec bo odpravil napako na podlagi dogovora s kupcem, najkasneje v roku 45 dni od prejetja reklamacije.

Blago ostane v lasti podjetja do celotnega plačila.
Za izdelke po naročilu ni možno vračilo.

V primeru težav se naročnik poveže s podjetjem preko telefona  069 674 329  ali preko e-pošte info@art-decor.si

bottom of page